Stiftskollekterna.

Domkapitlet tillstyrker hos k. m:t bifall till tre ansökningar om erhållande av stiftskollekter under åren 1941-43. Ansökningarna ha inkommit från Visby stiftsråd, från Visby stifts bibelsällskap och från Sällskapet Kyrkosångens Vänner.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *