Statistik för staden.

Årets officiella statistik för rikets städer upplyser åtskilligt, som kanske ej är så väl känt av alla stadsbor. Bl. a. får man veta, att Visby omfattar en landareal av 3,531 hektar samt att inom stadens hank och stör bo 12,081 personer. Stadens hela fastighetsbestånd värderas till 57,5 milj. kr., varav c :a 12,6 milj. belöpa på det allmännas fastigheter.
Vad angår skatteförhållandena kan nämnas, att stadens befolkning f. n. får skatta för en taxerad årsinkomst av c :a 16,5 milj. kr. I fjol funnos 142,736 skattekronor att beskatta och då utdebiteringen ju var 9: — kr. blevo 1,284,626 kr. utdebiterade i allmän kommunalskatt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Augusti 1940
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *