Staten skaffar halm till Gotland.

Betala ej ockerpriser!
Med anledning av att halm på vissa håll utbjudits till synnerligen uppskruvade priser vill kristidsstyrelsen fästa allmänhetens uppmärksamhet på att statens livsmedelskommission om någon tid kommer att skaffa hit halm till Gotland till rimliga priser, vilket var ett av de önskemål som hushållningssällskapet och kristidsstyrelsen nyligen framförde till k. m:t Man uppmanar därför allmänheten att tills vidare avvakta utvecklingen i halmfrågan och ej betala de höga priser som ibland bli åsatta den nämnda varan.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *