Stadens inkallade tjänste, män och semesterersättningen.

Frågan om semesterersättning åt sådana av stadens anställda som varit inkallade till beredskapstjänst, men som på grund av framställning från de kommunala myndigheterna erhållit tjänstledighet för skötande av för staden viktiga sysslor, behandlades i går av drätselkammaren. Någon semesterledighet kan givetvis icke ifrågakomma för dessa anställda. Frågan hänsköts till lönekommitén för utredning och förslag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Augusti 1940
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *