Staden får köpa stadsägorna.

Stiftsnämnden förklarar sig i utlåtande till kammarkollegiet ej vilja motsätta sig att Visby stad får förvärva stadsägorna 203 om 17,710 kym och nr 480 om 31,200 kvm., behövliga för genomförande av stadsplan resp. gatusträckning. Priset motsvarar 75 resp. 350 öre kvm. Ledamoten av nämnden hr O. Nilsson har anfört skiljaktig mening och förordat köp för 6,427 resp. 9,360 kr. eller det pris, som stadens ombudsman bjudit.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 oktober 1940
N:r 237

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *