Söderbygdens vattendomstol

sammanträdde i går å sockerbolagets kontor i Roma för att behandla ansökan från bolaget att över Roma kanal omedelbart nedströms om sockerfabrikens pumpintag får uppföra en dammbyggnad. Bolaget har vidare begärt att medelst dammbyggnaden få uppdämma vattnet under tiden 1 augusti-30 september med 45 cm. över kanalens botten och under tiden 1 oktober-31 januari 60 cm. över kanalbottnen.
Gårdagens sammanträde var det första för denna frågas behandling, och något som helst beslut kan därför givetvis icke väntas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juli 1940
N:r 171

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *