Slite

Kyrkofullmäktigevalet i Slite.
Sammanräkning av valsedlarna från kyrkofullmäktigevalet i Slite den 29 sept. har i dag ägt rum på länsstyrelsen. Därvid konstaterades att 67 valsedlar avgivits, därav 66 på den gemensamma huvudlistan ”Kyrkofullmäktigevalet i Slite 1940” samt en på spränglistan ”Kyrkans väl”. De femton ledamöter, som nu bli valda för två år framåt äro landstingsman Herman Engström, direktör Arendt de Jounge, överlärare Per Björk, köpman Yngve De-german, snickare Gunnar Berggren, hemmansäg. Emil Jansson, eldare Tyko Eek, fil. mag. Eskil Lindholm, fru Elin Berggren, snickare Hjalmar Tillander, murare Edvin Snäckerström, köpman Sem Andersson, cementarbetare Henry Pettersson, hemmansägare Tyko Lindlöv och handlanden Magnus Nilsson.
Strykningar förekommo endast på en sedel och ingen förklarades vara ogiltig.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 Oktober 1940
N:r 235

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *