Slite

Frälsningsarmens officerare
ha fått order om förflyttning efter att hava förestått Slite kår under två år. I anledning härav hölls under lördagen och söndagen farvälmöten. På lördag kväll var en farvälfest anordnad. Vid denna talade bl. a. pastor D. Carlsson, som framförde ett tack för gott samarbete. Söndag hölls det egentliga farvälmötet. Tal höllos då av de bortflyttande officerarna, major Vallin och kapten Hansson. Kårens tack framfördes av hr Einar Dahlberg. I övrigt förekom sång till strängmusiken och solosång.
Major Vallin blivit beordrad till ledare för kåren i Hallstahammar och kapten Hansson har fått order till Riala, som ledare för kåren där.
På fredag kväll hålles välkomstmöte för kårens nya officerare, vilka senast varit stationerade i Hemse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Augusti 1940
N:r 197

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *