SLITE.

Friskt vid mellanskolan i Slite.
Skolläkaren vid kommunala mellansko-skolan i Slite, provinsialläkare T. Funck, meddelar i sin årsberättelse till skolöverstyrelsen, att lärjungarnas hälsotillstånd under läsåret i stort sett varit gott.
De epidemiska sjukdomarna ha varit av lindrig art, och beträffande övriga sjukdomar har intet anmärkningsvärt förekommit. Två kvinnliga elever ha företett svag kroppsutveckling.
Mot skolans arbetsordning har skolläkaren intet att anmärka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juli 1940
N:r 159

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *