Skytte

Endre skyttegille
hade i söndags anordnat statspristävling samt tävlan om vandringspokalen inom gillet. Mästerskytt för dagen blev Verner Karlsson med 51 poäng.
I huvudskjutning nådde i klass 4 G. Pettersson 80 poäng och A. Pettersson 75 poäng. Klass 3: F. Nilsson 87 poäng, vandringspokal, H. Yttergren 78 poäng, V. Karlsson 76 poäng. Klass 2: Erik Rundby 78 p., vandringspokal, R. Nilsson 75 p., G. Lawergren 75 p. Klass 1: N. Heijdenberg 72 poäng, vandringspokal, K. F. Gardell 71 p. Rekrytklassen: P. O. Hegethorn 57 p., B. Odin 39 poäng.
Efter skjutningen samlades skyttarna i paviljongen, där de bjödos på gott kaffe, varefter prisutdelning förrättades, i samband härmed utbringade föreningens ordförande ett leve för pristagarna och skytterörelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Oktober 1940
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *