Skytte

Stockholms-Tidningens riksskytte
på hemortens banor har som vanligt vunnit livlig anslutning bland de gotländska skyttarna och ett flertal gillen torde få ganska goda placeringer i den slutliga prislistan även om det inte blir fråga om någon kretsseger i stil med Ekstas förra året. I andra kretsen nådde Visborgs skyttegilles första lag det goda resultatet av 934 poäng. De individuella resultaten voro här löjtnant Gårdman 241, serg. Tallqvist 240, korpral O. Leth 237 och löjtnant Källström 216. Andra laget sprack fullständigt, här nådde emellertid serg. Lindvall 232 p. I tredje kretsen har Fårö nått 424, bästa individuella resultat nådde G. Olsson med 144 medan Erik Hammarström hade 143. Ekstaskyttarna nådde även i år ett gott resultat i krets 4, nämligen 420 poäng. G. Lickander hade 142 p. och G. Pettersson i klass III nådde utmärkta 147 poäng. I Slitegillet blev G. Berggren bäst med 144 medan landsfiskal Bonde hade 129 och Rolf Pedersén 122.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Augusti 1940
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *