Skrotinsamlingen i full gång.

Omkr. 30 ton hittills samlade i Visby.
Statens stora skrotinsamling är nu i full gång över hela landet, och tusentals frivilliga krafter i städer och samhällen ha bråda timmar med att ta vara på järn, tenn och aluminium. Kampanjens inkomster gå till neutralitetsvakten, vilket ytterligare synes ha sporrat allmänheten till en omfattande medverkan i riksaktionen.
Enligt vad dir. H. Sundström meddelar har man för Visbys del hittills samlat 25-30 ton skrot, som lagrats på uppsamlingsplatsen vid Gotländska petroleumbolagets station utanför Österport. Men man väntar att lagret skall mångdubblas. Särskilt nu i flyttningstiderna gäller det för husmödrar och andra att inte kasta bort vad de anse värdelöst, såsom t. ex. trasiga aluminiumkastruller, föremål av mässing, koppar och bly och i övrigt allt vad metallskrot heter. Ta vara på det och anmäl att det finns till hämtning. Men gör inte som en dam i Kristianstad. Hon hade hämtat ned en stor antik kopparbalja från vinden och utan att närmare reflektera på saken placerat den i en trappuppgång. Den återfanns i sinom tid i skrotveckans uppsamlingscentral.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Oktober 1940
N:r 228

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *