Skrotinsamlingen i full gång.

Kärror och packcyklar efterlysas för transporterna.
Skrotinsamlingen pågår som bäst, och inte mindre än 175 scouter äro på ”krigsstigen” för att samla upp vad som finns.
Nu är det dåligt ställt med transportmedlen för skrotet, men bara allmänheten vara vänlig och hjälpa oss skall det nog gå bra, säger chefen för insamlingsarbetet här, dir. H. Sundström. Jag vädjar därvid närmast till affärsmännen o. a. som ha kärror och packsyklar. Särskilt packeyklar äro vi tacksamma för att få låna åt scouterna. Naturligtvis är det endast meningen att få disponera packeyklarna efter affärstidens slut, ty de återställas till vederbörande samma kväll.
Och så en vädjan till allmänheten, att skrotet lägges på lämplig plats i portgångar och på gårdar, där scouterna komma och hämta ”varorna”.
Om det skulle få ligga där en dag eller kanske två, så gäller det att inte förlora tålamodet, ty staden har indelats i distrikt för uppsamlingsarbetet, och detta kan ju inte avverkas i en handvänning. Scouterna komma emellertid att genomsöka ”Varje vrå”.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 oktober 1940
N:r 239

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *