Skogsvårdsstyrelsens ekonomi.

En undersökning rörande skogsvårdsstyrelsernas ekonomiska förhållanden utvisar, att styrelsernas tillgångar utöver skulderna växlar mellan 65,000 kr. i Bohuslän och 661,000 kr. i Värmland; sammanlagda överskottet belöper sig till c:a fem milj. kr.
I Gotlands län ha inkomster och utgifter senaste året uppgått till 80,485 resp. 74,440 kr., därvid bland utgifterna märkas : allmän upplysning om skogsvård 1,550 kr., beståndsvård och avverkningar 7,400, återväxt 10,440 och skogsdikningar 1,990 kr. Tillgångarna utöver skulder redovisas till 130,280 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juli 1940
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *