Skogseldarna.

Till skogsvårdsstyrelsernas kännedom ha kommit 260 i fjol inträffade skogseldar, därvid skadorna å växande skog uppskattats till i runt tal 200,000 kr. På Gotland ha förekommit sex skogseldar; endast ifråga om halva antalet är orsaken känd i två fall vållades elden av gräs-och risbränning och i det tredje av järnvägsdrift. Sammanlagt övergingos ett 10-tal hektar av eld. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Augusti 1940
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *