Skogseld i Hejdeby.

Vid 8-tiden i morse utbröt skogseld i den glesa hedskogen intill vägen mellan Hejdeby och Bro, c:a 150 m. från vägskälet Hejdeby och strax norr om Tibbles gård. En hel del släckningsmanskap, däribland även militär, kom snabbt till platsen och angrep eldhärden från alla håll. Arbetet kröntes med framgång och efter bortåt en timmes arbete var all fara överstånden. Hade ingripandet ej skett så snabbt kunde branden blivit svår nog och säkerligen hade också metodistkapellet, som låg 300 m. från brandplatsen just i vindriktningen, blivit hotat. Det område som nu härjades bestod som nämnts av dålig skog och omfattar 4-500 kvm. Den brunna skogen ägdes av Oskar Dahlströms sterbhus.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 Juli 1940
N:r 157

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *