Skogsauktion.

Genom offentlig auktion försäljes stämplad, rotstående ved- och timmerskog från Vänge Pastorats löneboställe på följande tider och ställen:
Tisdagen den 22 okt. fr. kl. 10 f. m. 455 m3 från lönebost. Västerby i Guldrupe och Guldrupe Annex, i 17 poster från 2 till 93 m3. Samling å Västerby gård.
Onsdagen den 23 okt. kl. 10 f. m., 93,5 m3 från Buttle Annex 13 poster om respektive 17, 28,5 och 48 m3. Samling vid Buttle kyrka.
Samma dag kl. 2 e. m., 30 m3 i en post från kh.-bostället i Vänge.
Samling vid Bjärges station.
Avverknings- och betalningsvillkor tillkännagives före utropet å varje ställe. Stämplingslistor till påseende hos C. P. J akobsson, Bjers.
Guldrupe i okt. 1940.
PASTORATSKYRKORADET.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 oktober 1940
N:r 240

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *