Sjuttiofemåring.

Anton Lingström,
Levide.

Sjuttiofem år fyller om torsdag den 10 dennes direktören för Levide mejeri A.-B., hemmansägaren Anton Lingström, Lefves i Levide.
Han är född i Levide och utexaminerades från Gotlands läns folkhögskola 1888. Redan från Levide mejeris start 1925 har han varit med i styrelsen och är sedan några år tillbaka dess verkställande direktör. Han är driftig och framsynt och mejeriet har också framgångsrikt utvecklats under hans ledning.
Förutom sitt jordbruk och direktörsposten i mejeriet har han även haft intresse för kommunala angelägenheter, varom också de mängder av förtroendeuppdrag han haft på sin lott vittnar.
Det kan sålunda bl. a. nämnas, att han tidigare varit ordförande i tingshusbestyrelsen för Gotlands södra härads domsaga, ordförande i valnämnd, kommunalnämnd samt fattigvårdsstyrelse, vidare har han varit skol- och kyrkokassör, kyrkvärd m. m.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Oktober 1940
N:r 233

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *