Sjuttio år.

Eric Ossiann.

Sjuttio år fyller om tisdag den 15 dennes disponenten vid Gotlands maltfabriks A.-B. Eric Ossiann härstädes.
Eric Ossiann är född i Kalmar, utexaminerades från bryggerihögskolan i Berlin 1894 och blev samma år underbryggmästare vid Karlskrona och Lyckeby bryggerier. År 1898 blev han bryggmästare vid Klippans ångbryggeri A.-B., i vilken befattning han kvarstod till år 1902, då han övertog Böhmiska ångbryggeriet i Varberg och innehade detta till år 1904, då han utnämndes till disponent vid Gotlands maltfabriks A.-B. i Visby.
Intresserad hästkarl har sjuttioåringen varit styrelseledamot i Gotlands travsällskap under åren 1912—1926, därav 1921—23 såsom vice ordförande. Vid travsällskapets tävlingar under tidigare år var han funktionär i domarnämnden. Även i Gotlands skarpskytte- och jägargille är disponent Ossian en intresserad medlem, och när gillet firade sitt 100ärsjubileum tilldelades han Svenska jägarförbundets förtjänsttecken i guld för oegennyttigt arbete inom jaktvården på Gotland.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 oktober 1940
N:r 236

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *