Sjön tog 478 liv år 1939.

Tipsmedel för att öka simkunnigheten.
Sv. livräddningssällskapet ansöker hos regeringen om 77,300 kr. av 1940 års tipsmedel såsom bidrag till sin verksamhet för drunkningsolyckornas bekämpande. Enligt av sällskapet införskaffade preliminära uppgifter har antalet förolyckade genom drunkning i fjol utgjort 478, en åderlåtning av vårt folkmaterial, som måste anses kunna väsentligen förhindras. Av olyckorna inträffade 164 under juni—aug., det stora flertalet hänförliga till badolyckor, orsakade av bristande simkunnighet och obekantskap med badplatsen. En av sällskapet verkställd utredning ger vid handen, att nämnda olyckor i mycket stor omfattning drabbat landsbygdens befolkning. Drunkningssiffrorna för städer och landsbygd stå i den ungefärliga proportionen 1: 4, 1. Ej mindre än 53 proc. av drunkningsolyckorna äro att hänföra till yrkeskategorien jordbruksarbetare och därmed jämn-ställda. Nära 43 av de omkomna ha tillhört åldersgruppen 10-20 år. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Augusti 1940
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *