Simborgarveckan förlängd.

Simfrämjandet har beslutat att förlänga Simborgarveckan till den 4 aug. på grund av det dåliga väder som på, många platser varit rådande under den egentliga Simborgarveekan. För Visby simsällskaps del betyder detta att provtagningarna fortsätta varje kväll t. o. m. fredag mellan 6-8 vid Simstadion. Någon ny provtagning vid Snäckgärdsbaden torde det däremot inte bli.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juli 1940
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *