Sextio år.

Axel Rubarth.

Sextio år fyller om måndag den 14 oktober befälhavaren å ångf. Drotten, sjökapten Axel Rubarth.
Kapten Rubarth är född på Vägome gård i Lärbro. Fadern var själv sjökapten, och den unge Axel hade alltså sjömansblod i ådrorna, då han ej mer än 13-årig gick till sjöss med fadern. Efter att en följd av år ha seglat med denne mönstrade Axel Rubarth på långgående fartyg, seglade på olika trader och farvatten långt i fjärran land, tills han en vacker dag återvände hem för att läsa på sina examina, som han avlade i Visby, styrmansexamen år 1900 samt sjökaptens- och ångbåtsbefälhavareexamina år 1901. Efter ytterligare ett par år i utrikesfart, anställdes kapten Rubarth år 1903 i Ångfartygs A.-B. Gotland såsom vikarierande andrestyrman på ångf. Hansa, där han året därpå blev ordinarie i samma tjänst. 1904 vikarierade han också ett slag som styrman på ångaren Roma. År 1905 förflyttades han som förste styrman till gamla ångf. Visby och i samma egenskap år 1909 till ångf. Gotland, år 1913 till Thjelvar och året därpå till Hansa. Vintern 1913-14 tjänstgjorde han som styrman på vinterbåten ångaren Polhem. Efter tio år som förste styrman på Hansa, alltså även under krigsåren, befordrades kapten Rubarth år 1924 till befälhavare å ångf. Klintehamn för att två, år senare övertaga befälet å Gotlandsbolagets då nybyggda, ångare Gute. Åren 1928-30 förde kapten Rubarth befälet å gamla Gotland och vikarierade sedan som befälhavare å ångf. Visby vintern 1930-31, vilket sistnämnda år han blev befälhavare å Hansa. Denna lämnade han 1935 för att övertaga befälet på Visby. Från 1936 i mars är kapten Rubarth befälhavare på ångaren Drotten. Sextioåringen är styrelseledamot i Visby skeppargille sedan år 1931.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 Oktober 1940
N:r 235

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *