Rute kommun

fullföljer hos regeringsrätten sina besvär rörande taxeringen av A.-B. Valrevikens cementfabrik i likvidation tillhörig fast egendom i Rute kommun år 1938. Kammarrätten upptog ej kommunens besvär till prövning, enär av förbiseende protokollsutdrag ej blivit bilagt besvärsskriften.
Kommunen yrkar, att taxeringsvärdet för fabriksfastigheten jämte maskiner skall fastställas till 1,200,000 kr., för bostadsbyggnaderna till 215,600 och för hamnanläggningen till 167,200 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *