Rumänien fruktar flottanfall.

Karta över Rumänien med bl. a. platserna Ploesti och Giurgiu,
dit tyska trupper förlagts.

Turkarna kunna öppna Dardanellerna.
Belgrad. (AB.) I politiska kretsar i Bukarest är man av den åsikten, att det även är nödvändigt förstärka försvaret av Svarta havskusten, särskilt på grund av Turkiets ovissa hållning, då man räknar med den möjligheten att turkarna kunna öppna Dardanellerna för brittiska flottan, varigenom engelsmännen kunna hota Rumänien från sjösidan.
Händelserna i Rumänien kommenteras synnerligen försiktigt i politiska kretsar på Balkan, då ju de flesta uppgifterna om läget i landet grunda sig på privatmeddelanden. I allmänhet anser man, att de rumänska försiktighetsåtgärderna vidtagits på grund av den ökade spänningen mellan England och Rumänien och kravet i en framstående engelsk tidning på att de rumänska oljefälten borde bombas. Trots allt tror man dock inte på någon direkt krigsfara i sydost.

Fyra tyska divisioner i Rumänien.
Transporteras längs Donau.

London, 9 okt. (TT.) Reuters Bukarestkorrespondent meddelar, att de tyska invasionstrupperna i Rumänien uppgå till 4 divisioner. En första har anlänt till Rumänien längs Donau, utrustad med bl. a. stridsvagnar, luftvärnsartilleri och jaktflygplan. Luftvärnsartilleriet uppställes i oljeområdena.

Rumänska staten övertar de judiska lantgårdarna.
Bukarest, 9 okt. (TT.) I ett dekret meddelades på tisdagen att alla lantgårdar i judisk ägo skall övertas av staten.

Engelsmännen lämna Rumänien.
Bukarest, 9 okt. (TT.) Brittiske ministern i Rumänien har uppmanat alla brittiska undersåtar, som äro anställda vid oljefälten, att lämna Rumänien.

Tyskarna lämna Rumänien.
175,000 skola flytta.

Bukarest, 9 okt. (TT.) Minoritetstyskarnas utflyttning från södra Bukovina och Dobrudsja gäller i runt tal 60,000 tyskar, av vilka mellan 13—15,000 komma från Dobrudsja och resten från södra Bukovina.
Räknar man in norra Bukovina och Bessarabien bler det sammanlagt 175,000 tyskar som flyttas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Oktober 1940
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *