Regeringen ogillar trafikbesvär.

Regeringen har ogillat de besvär som hr William Thomsson, Skäggstäde i Källunge, anfört över att han nekats fullt tillstånd till länstrafik för godsbefordran. Han har sådant tillstånd under månaderna septemberdecember men hade sökt tillstånd även under övriga delar av året.

Regeringen har även ogillat de besvär Johan Stenberg, Boekes i Fröjel, anfört över att han vägrats fullt tillstånd till länstrafik för godsbefordran. Han äger sådant tillstånd endast för transport av vägbyggnads-och väglagningsmedel men hade begärt trafiktillstånd utan denna begränsning. (TT Spec.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Augusti 1940
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *