Pullorna räknas.

I samband med höstens stora kreatursräkning skall även hönsen räknas. Kungörelsen härom kommer sannolikt att utfärdas i måndagens konselj. Man saknar f. n. tillförlitliga uppgifter om antalet höns i landet. I räkningen måste alla hönsgårdar delta. Hönsen skola uppdelas i två åldersgrupper, dels unghöns födda i år och dels höns födda 1939 eller tidigare. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Augusti 1940
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *