Politiskt föredrag

hölls på lördagskvällen i Källunge bygdegård av riksdagsman Ernst V. Staxäng från Bohuslän. Denne lämnade därvid en synnerligen hovsam framställning i fosterländsk anda över de politiska företeelser, som f. n. äro aktuella och som ligga som bakgrund till årets val. De tillstädeskomna från Källunge och kringliggande socknar tackade f öredragshållaren med en livlig applåd och lantbrukare Einar Thomsson, Skäggstäde, som inlett mötet med några välkomstord, framförde också åhörarnes tack till riksdagsman Staxäng. Ombudsman Nils Hellström visade vid mötet ett par filmer, berörande dels vårt försyn och dels ”Landet du skall värna”. Det lyckade mötet avslutades därefter med ett livligt besvarat leve för konung och fädernesland.
Riksdagsman Staxäng talar i afton i Roma godtemplarlokal.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *