Polisman överfallen och misshandlad.

Vid 12-tiden natten till söndagen blev en civilklädd poliskonstapel överfallen av några likaledes civilklädda personer – tre å fyra stycken, strax efter det han i Studentalnen höll på att bortföra en fyllerist, som han just funnit sig nödsakad att anhålla. Vid det råa överfallet tilldelades polismannen så kraftiga slag i ansiktet att han förlorade medvetandet och måste föras till lasarettet för erhållande av vård. Emellertid fick han lämna sjukhuset under gårdagen sedan han kvicknat till och fått skadorna omsedda. Såväl den anhållne som de övriga i bråket inblandade personerna avdunstade ögonblickligen från platsen för överfallet och efterspanas nu av polisen. Om någon av allmänheten varit vittne till händelsen och kan lämna några upplysningar ägnade att underlätta spaningarna, efter våldsverkaren ombedes vederbörande att snarast sätta sig i förbindelse med polisen i Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Augusti 1940
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *