Platsen som föreståndarinna

vid Kungl. Gotlands infanteriregementes manskapsmäss är till ansökan ledig för tillträde snarast. Lön pr mån .100 kronor jämte rörligt tillägg därå (f. n. 15 %) Fri bostad och kost samt fria arbetskläder. Pension.
Ansökningar, ställda till depåintendenten vid I 18, Visborgs slätt, skola, åtföljda av betygsavskrifter och referenser, vara hit inkomna senast den 10 augusti 1940.
Närmare upplysningar lämnas av depåintendenten, tel. Visby 1041: 8.
DEPÅCHEFEN.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Juli 1940
N:r 169

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *