Pensionsnämnderna.

Till ordförande i Västergarns sockens pensionsnämnd efter sakförare Hugo Björkegren, som begärt entledigande, har länsstyrelsen för tiden t. o. m. 1941 förordnat nuvarande ordförandesuppleanten lantbrukare Gunnar Lyberg, Halls i Västergarn, med källarmästare Valter Jakobsson, Stelor, till suppleant.
Till ordförandesuppleanter efter på grund av dödsfall avgångna har länsstyrelsen för tiden intill 1941 års utgång förordnat i Lärbro sockens pensionsnämnd skräddaren John Ahnqvist, Angelbos i Lärbro, i Halla sockens pensionsnämnd lantbrukare Valter Hagström, Dalbo i Halla, samt i Lau sockens pensionsnämnd lantbrukaren Teodor Andersson, Hemmor i Lau.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Augusti 1940
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *