Pastor G. Enwall blev kyrkoherde i Barlingbo.

Erhöll 111 röster av 113 avgivna.
Kyrkoherdeval förrättades i går i Barlingbo kyrka för återbesättande av den ledigblivna kyrkoherdetjänsten inom pastoratet. Vice pastorn i pastoratet Gustav Enwall blev härvid så gott som enhälligt vald — han erhöll 111 röster av 113. Två röster tillföllo den andre sökanden, vice komministern Ragnar Nilson, Morjärv.
Valdeltagandet var med hänsyn till dåliga kommunikationer ni. m. ganska gott och kyrkan var fylld till sista plats under högmässan och det därefter följande valet. Predikan hölls av kontraktsprosten A. Klint och denne förrättade även valet, som var avslutat vid 2-tiden.
Den nye kyrkoherden är född i Visby 1908, avlade studentexamen i Stockholm 1927, teol. fil.-examen 1930 och blev teol. kand. 1933. Nyårsdagen 1934 blev han prästvigd för Visby stift och tjänstgjorde sedan några månader i Stenkumla pastorat, varefter han kom till Närs pastorat. Där innehade han under fem år förordnande som ämbetsbiträde och vice pastor tills han i fjol blev förordnad till vice pastor i Barlingbo pastorat.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Augusti 1940
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *