Över 1.000 deltagare i Etelhemskonferensen.

Högtidlig sammankomst med baptistungdomen.
Etelhemskoriferensen, den gotländska baptistungdomens, traditionella sommarmöte, hölls under gårdagen i den vackra ängen intill järnvägsstationen i Etelhem. Tillslutningen var stor, på eftermiddagen kunde man räkna deltagareantalet i konferensen till över 1,000 personer. Några bilar fanns ej bland färdemedlen, däremot hästskjutsar och cyklarna voro oräkneliga.
Första mötet hölls på förmiddagen. Det öppnades med en sång ur Psalmisten, varpå ungdomsförbundets ordförande, pastor Th. Arvidsson, Havdhem, höll hälsningstalet. Han vände sig särskilt till dagens huvudtalare, pastor E. Gehlin, Stockholm, samt distriktkören och dess ledare, hr Johannes Gardell. Första talare vid mötet var Klintehamns föreståndare, pastor J. Wiklander, som talade med utgångspunkt från orden i Mos. 32:26 ”Jag släpper dig icke förrän du välsignar mig”. Efter detta varmhjärtade tal höll pastor E. Gehlin en god och fängslande predikan över Apg. 4: 12 om namnet framför alla andra namn, Kristus är densamme i går och i dag. Efter bön och körsång samt sång till dragspel av sångarevangelisten H. Vestergren avslöts förmiddagsmötet, varefter deltagarna i grupper samlades kring medhavda matkorgar under fritt samspråk.
Eftermiddagens möte leddes av distriktssekreterare Magnus Helin. Pastor S. Nahlbom från Näs läste Jah. 13 kap. och ledde i bön, varefter en djup, ande-kraftig predikan hölls av den förre finlandspredikanten J. Komstadius, nu pastor i Gothem. Hans text var Joh. 13:1 ”Såsom han älskat de sina i världen, så gav han dom nu ett yttersta bevis på sin kärlek”. Hans varmhjärtade predikan mottogs med djup rörelse. Pastor Gehlin höll därefter sin andra predikan för dagen om Uppbyggandet av Jerusalem. Predikan formade sig till ett maningstal för den kristna ungdomen, manande till fortsatt liv och verksamhet för Gud. Särgripande var talarens meddelande om gotlandssonen, pastor John Johanssons sista predikan. Flera ledde i bön, och sången, både den allmänna och körsången klingade skönt i den vackra lunden. Pastor Gehlin bad om en särskild kollekt för den yttre missionen, den tredje kollekten för dagen. Den steg till 250 kronor.
För den lekamliga spisen hade man som tidigare ordnat med servering av mjölk, läskedrycker m. m. Serveringen leddes av posttjänsteman David Nyström, som vid sin sida hade en stab av medhjälpare; det hela gick friktionsfritt. Inkomsterna till förbundets kassa från konferensen närmade sig 1,000 kronor. Det var en sannskyldig missions- och uppbyggelsekonferens.
Till förbundets juniorläger i Tofta har ett 100-tal anmälningar inkommit. Pastorerna Helin, Hallberg m. fl. bli lägrets ledare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Juli 1940
N:r 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *