Olycksfall vid privatbanorna

ha senaste året utgjort 1,339, därav elva med dödlig utgång, rapporterar inspektören för enskilda järnvägsdriften. De flesta olycksfallen ha varit lindriga och av sådan art (halkningar, vrickningar etc.) att inga skyddsanordningar mot dem kunnat vidtagas. Bl. a. har antalet olycksfall varit vid Slite—Roma järnväg 2, Gotlands järnväg 1 och vid Klintehamn—Roma järnväg 5.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juli 1940
N:r 158

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *