Nytt anfall mot Köpenhamn.

Malmöborna fingo gratisskådespel.

Brittiska bombplan.

Malmö, 16 juli. (TT.) Köpenhamn utsattes natten till tisdagen för ett nytt flyganfall. De första spårljusen från luftvärnets strålkastare började, enligt SDS, synas kl. 0,20, varefter hela skådespelet från föregående natt med dess detonationer och ljuseffekter upprepades.
Det föreföll som om anfallet denna gång sattes in från Amagers västra sida. Skådespelet kunde mycket väl följas från Ribersborgsområdet, där badbryggorna voro fulla med folk. Man observerade flera markexplosioner, vilka åtföljdes av dova knallar.
Vid 1/2 2-tiden var det åter lugnt på andra sidan Sundet.

Folk vaknade i Skanör och Falsterbo. — Ett tiotal luftvärnsskott.
Malmö. (TT.) Enligt vad Skånska Dagbladet erfarit från danskt håll tog man i Köpenhamn måndagsnattens flyganfall med lugn. Flyglarm gavs omedelbart efter de båda första bombexplosionerna, närmare bestämt kl. 0,50 svensk tid, och varade nära en timme till kl. 1,45. Luftvärnskanonerna trädde omedelbart i verksamhet oeh inalles avlossades ungefär ett tiotal kanonskott.
En av tidningens medarbetare lyckades vid ordinarie trafikplanets ankomst från Köpenhamn få ett samtal med en av passagerarna, vilken bekräftade att ett flygangrepp företagits mot Köpenhamn. Några skador anställdes troligen icke, i varje fall hade den resande ej sett till några. Myndigheterna försäkrade, att planen aldrig kommit i närheten av Kastrups flygfält.
Ett par fiskare från Bjärred, som lågo ute på sillfiske i södra delen av sundet ungefär en och en halv mil sydost om Amager, ha för Skånska Aftonbladet omtalat, att de vid etttiden väcktes av en kraftig detonation, som kom hela båten att skaka. De voro övertygade om att det gällde ett flygangrepp mot Kastrup.
Flygplanen voro ett slag så långt ute över sjön, att de kretsade över deras båtar. Hur många plan som deltogo i anfallet vågade fiskarna ej bestämt yttra sig om.
Telefonförbindelserna mellan Malmö och Köpenhamn, vilka som förut omtalats avbrötos natten till måndagen, återupptogos tidigt på måndagsmorgonen och ha sedan dess fungerat i vanlig ordning.
Flygbombardemanget över Danmark natten till måndagen märktes enligt vad TT. erfarit ända ned till Skanör och, Falsterbo, där man både vid 1-tiden och 4-tiden på natten flerstädes väcktes av dova explosionsknallar, vilka stundtals voro så kraftiga, att fönsterrutorna skallrade. Även i Höllviken väcktes folk av explosionerna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Juli 1940
N:r 161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *