Militärt.

Militärbefälhavaren på Gotland har ledigförklarat tvenne nyinrättade befattningar vid det ständiga krigssjukvårdsmaterielförrådet på Gotland, nämligen en befattning såsom förrådsvaktmästare i lönegrad Ca 7 och en såsom förrådsman i lönegrad MEo 5 med tillträde efter den 1 okt. Ansökningstiden utgår den 26 sept. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Augusti 1940
N:r 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *