Militärmuseum på Gotland?

Som framgår av ett upprop i dagens tidning planeras inrättande av ett gotländskt militärmuseum, vilket skulle inrymmas i en nybyggnad i gotländsk stil i Donnerska hagen.
En dylik institution skulle säkert vara av stort intresse, och vi vilja därför ytterligare understryka maningen i uppropet till alla gotlänningar och andra att plocka fram gamla minnen med militärt intresse för vidare befordran till museet i fråga. Man behöver ju inte ovillkorligen donera föremålen — det räcker gott med deposition. Det behöver väl också knappast framhållas, att ett gammalt föremål kommer betydligt bättre till sin rätt, då det inrangeras i ordnade samlingar — hemma på vinden eller i skräpkammaren är det ju ingen till glädje. Det är alltså att hoppas, att det blivande, museet redan från början vinner allmänhetens bevågenhet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Oktober 1940
N:r 228

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *