Medborgarmöte i Slite.

Försvarslånets dag den 25 aug.
Sveriges försvar kräver alltjämt betydande penningsummor, dels för nyanskaffningar och upprättande av nya förband, dels för underhåll av vad vi redan hava i försvarshänseende samt för vår neutralitetsvakt. För att i någon mån lindra de skattebördor, som bliva en följd av dessa kostnader, har staten, som bekant, upplagt ett försvarslån. Då det är önskligt, att varje svensk medborgare, som har möjlighet därtill, tecknar sin andel, vilja undertecknade härmed inbjuda alla och en var till ett möte för försvarslånet i Slite Folkets park söndagen den 25 augustiklockan 18. Vid mötet hålles tal av fil. doktor Herman Stolpe, varjämte medverkan lämnas av Björlingkvartetten, skådespelare Gunnar Sjöberg m. fl. samt av Kungl. Gotlands Infanteriregementes musikkår.

Slite i augusti 1940.
Fritz Dehnberg, Arendt de Jounge, Rossel Randahl, Linnea Larsson, Magnus Nilsson, Ellen Persson, Herman Engström, Tyko Eek, Bertil Bonde, Elsa Dehnberg, K. A. Dahlbeck, Henry Johansson, Konstantin Krantz.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Augusti 1940
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *