Mästerbytinget.

Godtemplarnas sommarting-försvarslånefest i Mästerby om söndag har ägnats stor uppmärksamhet från allmänhetens sida att döma av de många förfrågningar som gjorts hos arrangörerna om hur man skall komma till Mästerby. Det största flertalet kommer väl att cykla, men de som icke ha möjlighet att använda detta fortskaffningsmedel kunna mycket väl anlita tåget. Man stiger av vid Bander station, varifrån det är ungefär en halvtimmes promenad till. festplatsen. Tå avgår t. ex. från Visby kl. 8,15, hemfärd från Bander kl. 18,00. Festen är visserligen icke slut vid denna tidpunkt, men man hinner i varje fall att få höra både Riksteaterns program och major Erikssons föredrag. Dessutom finnes det för visbybornas del en möjlighet, om ock liten, nämligen att få resa med någon av de gengasbussar som gå från stan. Men de kunna ta blott ett mycket begränsat antal passagerare.
I Prästängen håller man som bäst på med att bygga scen för de uppträdande. Vid Mästerbytinget i fjol spelade teatern på bar backe, men därigenom försvårades möjligheterna för publiken att följa med vad som tilldrog sig. I år är det meningen att alla ska kunna se ordentligt.
Major Erikssons föredrag emotses med det allra största intresse och arrangörerna äro övertygade om att det kommer att stimulera till goda teckningar på Försvarslånet.
Allt är sålunda upplagt till en given succé. Sen är det bara en väderleksfråga hur det lyckas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Juli 1940
N:r 169

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *