Maskinisten överklagar sin bestraffning.

Maskinisten J. V. Marklund vid Gotlands infanteriregemente överklagar vid högsta domstolen fältkrigsrättens och krigshovrättens samstämmiga utslag, varigenom han ådömts disciplinstraff med arrest utan övervakning i tre dagar för det han icke låtit rengöra värmepannan under tiden september 1939—april i år. Han har icke heller åtlytt kapten Torsten Jacobssons order att företa reparation av pannan samt ha vattnet avtappat från den 25 maj. I sina besvär framhåller Marklund, att han icke åtlytt ordern berott på de svåra arbetsförhållanden, som rått under denna tid och icke av lättja eller liknöjdhet. Tvärtom har jag säger klaganden hållit tvättinrättningen i gång utan avbrott.
På grund av att rätten ådömt Marklund, att utbetala skadestånd med 500 kr. till Kronan, framhåller Marklund att med hans ekonomiska förhållanden blir denna utbetalning särskilt kännbar. Om besvären icke bifallas hemställer han därför att i nåd få bli befriad från skadeståndet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Augusti 1940
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *