Luftoffensiven mot England växer i styrka.

Luftvärnets och jaktflygets spärrar genombrutna. — långskjutande artilleri i aktion?

En flygbild av den engelska örlogshamnen
Portsmouth, som tyskarna bombat.

De tyska flygangreppen mot England fortsatte natten till tisdagen och även under tisdagen med tilltagande styrka. Det är möjligt, säger man i London, att den kraftmätning i luften som nu börjat kommer att avgöra kriget. Portsmouth bombarderades, nya angrepp insattes mot ballongspärren vid Dover, och tyskarna förklara, att de inom detta område tillkämpat sig herraväldet i luften. Striderna äro inte begränsade till de två områden som här nämnts utan sträcka sig över stora delar av England. Enligt vissa uppgifter skulle den engelska östkusten nu även vara utsatt för artilleribombardemang, men detta förklarar man sig i London inte ha någon kännedom om. Förlusterna i flygplan äro stora för båda parterna. Enligt den senaste tyska rapporten skulle 92 engelska flygplan ha nedskjutits i måndags, under det att tyskarna sakna 24 plan. På engelskt håll uppges, att de tyska förlusterna uppgingo till 62 plan, medan engelsmännen förlorade 13.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Augusti 1940
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *