Livsmedelsprisernas uppgång

belyses av socialstyrelsen med en översikt ifråga om de minuthandelspriser (medelpriser), vilka under första veckan i denna månad befunnits gälla för 49 viktigare orter, däribland Visby.
Medelpriserna ha uträknats sålunda (därvid som jämförelse inom parentes anges de medelpriser, vilka gällde under juli i fjol) : mejerismör 368 öre pr kg. (335), landssmör 352 öre (315), färska ägg 182 (160), nötkött, stek 238 och soppkött 190 (215 resp. 169), gödkalvstek 177 (163), färsk fårstek 279 (261), malet nötkött 230 (205) och färskt fläsk 246 öre pr kg. (223). Som synes ha samtliga nu nämnda varuslag stigit i pris.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juli 1940
N:r 158

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *