Läroverket.

Rektor vid Visby högre allmänna läroverk beräknar i sina uppgifter till medicinalstyrelsen antalet lärjungar vid höstterminens början i första klassen av femåriga realskolan till 57, därav 29 flickor, i första klassen av fyraåriga realskolan till 20, varav 5 flickor, i första ringen av fyraåriga realgymnasiet till 19, därav 7 flickor, samt i första ringen av fyraåriga latingymnasiet till 11, varav 9 flickor. Sannolikt komma ytterligare några sökande till 14 och 15 att anmälas vid terminens början.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Juli 1940
N:r 161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *