Länskommitté för insamling till vinterljus.

I går eftermiddag hölls på länsstyrelsen ett sammanträde med representanter för olika myndigheter och föreningar i staden för att för Gotlands del organisera den av kronprinsessan Louise startade insamlingen till vinterljus i svenska hem. Landshövding Jeppsson ledde sammanträdet och uppläste därvid det av kronprinsessan utfärdade uppropet samt förslag till länsupprop, vilket antogs med några mindre ändringar och tillägg. Mötet beslöt att bilda en länskommitté, vilken tillika skulle handha insamlingsarbetet i Visby och ledamöter i denna kommitté blevo bankdirektör H. Wiman ordf., landshövdingskan Amanda Jeppsson, vice ordf., agronom A. G. Olofsson, sekr., samt fruarna Hildur Löf och Tekla Eklund.
Insamlingsarbetet skall omedelbart taga sin början och sker medelst inbetalningar å 1 kr. eller 25 öre på de för insamlingen tryckta kupongkorten, av vilka 500 stycken rekvirerats för Gotland. Varje kommunalnämnd på Gotland får alltså själv eller genom av nämnden utsedda ombud svara för insamlingen och bör därvid kunna få hjälp av skolor och olika organisationer inom kommunen. Vi hänvisa f. ö. till uppropen i dagens tidning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 oktober 1940
N:r 243

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *