Landsbygden. Sundre.

SUNDRE.
Extra kommunalstämma hölls här torsd. den 25 sept. under ordförandeskap av hr Robert Antonsson, Vennes, för att välja kommunalombud för mantalskrivning samt ledamöter i granskningsnämnden för årets folkräkning. Stämman beslöt att indela kommunen i tvenne folkräkningsdistrikt. Som kommunalombud för mantalskrivningen valdes hrr Robert Antonsson och Gottfrid Kihlman, vilka därmed författningsenligt ingå som ledamöter i granskningsnämnden. Som ordf. i gransknings-nämnden valdes pastor Thure Åberg. Stämman beslöt att blanketter för folkräkningen skola tillställas de uppgif tsskyldiga i hemmen av kommunalombuden, vilka även skola biträda med blanketternas ifyllande. Som ersättning åt kommunalombuden för detta deras arbete beslöt stämman anslå 25: — kr. Ersättning åt ordf. samt för granskningsnämndens sammanträden skall vid en senare stämma beslutas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *