Landsbygden. Stenkumla.

STENKUMLA.
Rödakorsfest hade härvarande krets i söndags eftermiddags anordnat i prästgilrdsängen. Den ännu vid middagstiden regniga väderleken gjorde, att tillslutningen ej blev så stor som väntat.
Festen började med avsjungandet av ps. 15: 1-2, varefter vice ordföranden kyrkoherde I. Lilja läste åttonde psalmen i Psaltaren och hälsade de närvarande välkomna. Hr Johannes Gardell utförde solosång, och därefter följde ett föredrag av pastor Stig Lindholm, Visby. Uppbyggligt och medryckande talade han om den kristna barmhärtighetens gärning under gångna tider och i våra dagar.
Under en paus serverades kaffe i ängen, varvid även de närvarande av neutralitetsvakten inbjödos. Programmet i övrigt upptog bl. a. flera solosånger av hr J. Gardell, orgelsolo av hr Ingvar Axelsson och deklamation av fru Sigrid Magnusson. Som avslutning läste kyrkoherden Välsignelsen, efter vilken följde psalmen ”Herre signe Du och råde”.
Trots den mindre lämpliga väderleken blev festen mycket lyckad, och det ekonomiska resultatet — cirka 110 kr. netto — får betraktas som gott. Inkomsten går till rödakorskretsens allmänna verksamhet inom kommunen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 Augusti 1940
N:r 185

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *