Landsbygden. Näs.

NÄS.
Barnens skördedag hölls på söndagen i Salemkapellet, som dagen till ära vackert prytts med höstlöv och frukter, allt erinrande om årstidens särprägel. Programmet som framfördes hade till ämne ”Vi och vårt land” och de olika punkterna klarades till stor del av söndagsskolans elever. Bl. a. förekom deklamation, dialog och uppläsning. Dessutom medverkade församlingens sångare med ett flertal sånger till strängmusik. Past. S. Nahlbom höll ett för stunden och dagens ämne passande tal. Dessutom förekom kaffeservering. En god kollekt upptogs för söndagsskolans verksamhet. Den välbesökta sammankomsten avslöts till sist med bön och sång.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 oktober 1940
N:r 239

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *