Landsbygden. Hogrän.

HOGRÄN.
Gotländska Missionsförbundets bibelskola av 1930 hade i söndags kamratmöte i Hogräns missionshus. Förmiddagens möte, som var offentligt, öppnades av församlingens föreståndare, pastor Herbert Karlsson med bibelläsning och bön, vilken även hälsade kamratmötet välkommet till Hogrän. Evangelist Inga Olovsson, Sanda, höll därefter predikan över texten i Jes. 6: 1-8, där hon pål ett målande sätt framhöll Guds härlighet och människors ringhet. Studeranden Enar Pettersson från Missionsskolan talade över orden i Apg. 4: 12. Evangelist Olovsson medverkade med vacker sång. Förmiddagens möte avslutades av pastor Er. Lundblad, Klintehamn.
Kamratmötet under eftermiddagen var enskilt, till vilket församlingen, ungdomsföreningen och juniorföreningen inbjudits. Kamratkretsens ordförande, studerande Enar Pettersson, När, hälsade samtliga välkomna och uppläste en skriftlig hälsning från pastor Carl Nyström, Fristad, och framförde hälsningar från en del frånvarande kamrater. Sedan en för tillfället sammansatt musikförening sjungit ett par sånger talade pastor Er. Lundblad om ”Josef”, som förebild för ungdomen, varefter följde samling kring kaffebordet. Enar Pettersson redogjorde var samtliga elever f. n. vistas. Av de 36 elever, som 1930 besökte bibelskolan har en avgått med döden. Efter ytterligare någon sång av sångarna avslutade pastor Herbert Karlsson den trevliga högtiden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Juli 1940
N:r 161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *