Landsbygden. Hangvar.

HANGVAR.
Söndagsskolfest. Efter slutad gudstjänst i härvarande kyrka i söndags hade den kyrkliga syföreningen inbjudit samtliga söndagsskolbarn till en gemensam kaffefest i prästgården, där ett rikligt med dopp försett kaffebord stod dem till förfogande och när kaffedrickningen vara avslutad fingo barnen roa sig med lekar och dylikt. Heder och tack till sådana snälla ”tanter”, som tänker på de små barnen med litet förnöjelse.

En olyckshändelse inträffade härstädes i fredags e. m., då Lasse Persen från Westöös i Hall kom cyklande med en häst framför sig. Kommen mitt för mejeriet blev hästen av okänd anledning skrämd och ryggade tillbaka mot cykeln, varvid hästen sparkade till med påföljd att ryttaren fick ett svårt slag i ansiktet. Han måste i en ankommande bil forslas till doktor Funck i Slite för behandling.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Augusti 1940
N:r 197

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *