Landsbygden. Hangvar.

HANGVAR.
Egendomsaffär. Hemmansägare Emil Broman har i dagarna försålt sin gård Olarve i Hangvar med hela årets gröda till hemmansägare Pålsson från Sanda för obekant pris med tillträdesrätt i de närmaste dagarna. Affären har förmedlats av fanjunkare Emil Englunds egendomagentur i Visby.
Veteskörden har nu pågått med full fart härute, men för dem, som ej medhunnit inkörning av vetet, utan fått de stående ute på fälten, har säden ”sprungit” i stackarna genom det ideliga småregnandet.
Korn- och havreskörden kan nu sägas till största delen vara in-bärgad i ladorna och tröskningen pågår nu dagligen häromkring, men för dem som, ännu har det stående ute har även vårsäden tagit skula av regnet.
Rågsådden har tagit sin början härute nu sedan det blivit ”myr” i jorden.
Rotfrukterna har repat sig förträffligt nu efter regnet och stå nu frodiga, vadan de lova en god skörd, ävenså luzernvallarna har växt upp rätt höga, så det kanske kan medhinnas bli en andra skörd på desamma.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *