Landsbygden. Hangvar.

HANGVAR.
Höstterminen försåvälfolksom småskolan vid kyrkan härstädes tog sin början i lördags under sina respektive lärare hr Henning Nilsson och fröken Helena Svensson.
Rågskörden kan nu sägas vara avslutad och under gott väder inbärgad härute, vadan ångtröskarna redan satts igång, men rågen lämnar ett ganska klent resultat på grund av att axen ej äro till fullo matade.
Veteskörden som dock är mycket klen har påbörjats, men på grund av det kortväxta strået har det måst tagas med slåttermaskin. Även vårsäden å fastmarksjordarna är magra och skördearbetet härmed pågår dagligen häromkring.
Rotfrukterna, såväl betorna som potatisen, har repat sig betydligt efter senaste regnet. Kommer nu bara värme till ,blir det nog en rätt bra skörd av detta slag.
Luzernvallarna, som voro till fullo avbrända, ha tack vare regnet grönskat till och giver nu ett gott och eftertraktat bete åt djuren. Även å hag-beten har regnet gjort en god verkan.
Plöjningen av trädorna kan nu obehindrat försiggå, sedan det blivit myr i jorden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 Augusti 1940
N:r 185

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *